August, 2014

kiểm tra xe nâng khi mua xe cũ !

Bạn đang băn khoăn không biết tình trạng chiếc xe nâng mình muốn mua như thế nào? bạn băn khoăn không biết chất lượng nó còn được bao nhiêu, đại lý xe nâng đã can thiệp những gì vào chiếc xe bạn đang nhắm tới? Sau đây là cách bạn kiểm tra tình trang chiếc […]