Tag Archives: xe nâng nhật bản
Xe nâng dầu Nissan 1F Series

Xe nâng động cơ dầu Nissan 1F Series

Hãng sản xuất: Nissan
Công suất: 1.5 tấn, 1.75 tấn, 2.0 tấn, 2.5 tấn, 2.75 tấn, 3.0 tấn, 3.25 tấn 3.5 tấn, 3.6 tấn, 4.0 tấn, 4.5 tấn, 5.0 tấn, 6.0 tấn, 7.0 tấn, 8.0 tấn, 10 tấn.
Kiểu xe: Động cơ chạy dầu hoặc xăng ga

Xe nâng điện đứng lái Nissan RX Series

Nissan RX Series Stand up

Hãng sản xuất: Nissan
Công suất: 1.0 tấn, 1.25 tấn, 1.35 tấn, 1.5 tấn, 1.8 tấn, 2.0 tấn, 2.5 tấn, 3.0 tấn
Kiểu xe: xe nâng điện đứng lái, chiều cao nâng: 3m